જિલ્લા શિક્ષણાઅધિકારી ની કચેરી
અમદાવાદ - ગ્રામ્ય
District Education Office - Ahmedabad Rural | Important Download Files

અગત્યની ડાઉનલોડ ફાઇલ્સ

ક્રમ ડિસ્ક્રિપ્શન વિગત
1 રર્જિસ્ટ્રેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો
2 સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેરનું ફુલ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરો
3 સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ સોફ્ટવેરનું અપડેટ વર્ઝન ડાઉનલોડ કરો
4 મોઝીલા ફાયરફોક્સ ડાઉનલોડ કરો
5 ટીમ-વ્યુઅર ડાઉનલોડ કરો
6 અડોબ પી ડી ઍફ રીડર
7 કિવઝ કોમ્પીટીશનની બુકલેટ

 

મુખ્ય પાનું | શાળા વિશે | અમારો સંપર્ક | ડાઉનલોડ | શૈક્ષણિક બાબત  |


Education Department | Commissionerate Mid Day Meal & Schools | Commissionerate of Higher Education | Gujarat Institute of Educational Technology | Director of Literacy & Continuing Education | Directorate Of Technical Education | Directorate of Primary Education | National Cadet Corps | Sarva Shiksha Abhiyan | Gujarat Secondary and Higher Secondary Education Board | State Examination Board | Gujarat State Board of School Textbooks | State Board of Technical Examinations Gujarat | Gujarat Council of Educational Research and Training

© www.deodeoahmedabad-rural.gov.in, All rights reserved. Powered by Expedite Solutions Pvt. Ltd.